Compromís étic

Compromís Ètic

Els integrants de Grup Terraclara ens comprometem a actuar de forma ètica en benefici, no solament dels nostres Socis i Empleats, sinó de tota la Societat.

El nostre Compromís Ètic

Al Grup Terraclara, els nostres conselles, tots els nostres treballadors i col·laboradors han estat informats del nostre compromís per dur a terme les nostres activitats i operacions de forma ètica, amb seguiment del marc normatiu, de les disposicions legals que hi són d’aplicació i disposant dels mecanismes de prevenció dels possibles delictes que pogués comportar o veure’s involucrada l’activitat de l’Entitat.

Aquest compromís requereix de la participació dels nostres treballadors i col·laboradors, compartint aquest mateix Compromís, l’execució i seguiment de les Normes i Protocols que s’elaboren amb aquesta finalitat, i en particular, la Comunicació de qualsevol situació o fet que no segueixi aquests principis.

Amb aquesta finalitat, el Grup Terraclara ha creat un correu electrònic d’Ètica i Denúncies de manera que els treballadors, els col·laboradors i el públic en general puguin comunicar qualsevol possible indici, coneixement o sospita que tinguessin dels següents temes:

 • Incompliment de la legislació i marc normatiu d’aplicació.
 • Falta de seguiment dels protocols, procediments, i controls interns del Grup Terraclara.
 • Comportaments, transaccions, acords i demés operacions que no s’adeqüin  a un comportament ètic o a les bones pràctiques empresarials.
 • Accions u omissions que puguin implicar la comissió de delictes / responsabilitat penal.
 • Qualsevol altre fet que es consideri rellevant en el compliment i seguiment del Compromís Ètic i el Compliment Normatiu de l’entitat

Així mateix, el Grup Terraclara ha elaborat un Codi Ètic on, de manera detallada, es defineix el seu Compromís i la seva Responsabilitat Corporativa envers el Compliment Normatiu en tots els àmbits que preveu la llei .

Llegeix el nostre codi étic

Resum de Normes Específiques del Compromís Ètic del Grup Terraclara.

Resumim aquí algunes de les normes fonamentals del nostre Compromís Ètic:

 • El Grup Terraclara vetllarà per evitar la discriminació per motius d’ètnia o de gènera, tant en els llocs de treball com en qualsevol dels seus immobles, basant la seva activitat en el respecte a les persones. Per això la nostra actuació respectarà la normativa vigent, sent especialment curosos amb el respecte dels drets dels nostres col·laboradors i clients de lloguer dels nostres immobles.
 • El Grup Terraclara te cura de que les persones que treballen dins la seva organització gaudeixin d’unes bones condicions al seu lloc de treball que permetin un desenvolupament adequat de la seva activitat, tant a nivell personal del seu acompliment com de les condicions de seguretat en què ho du a terme.
 • El Grup Terraclara es compromet amb la gestió responsable de la Naturalesa i del Medi Ambient, realitzant les seves activitats de forma respectuosa amb aquest, alhora que fent-lo compatible amb les necessitats de la societat a qui ofereix els seus productes i serveis.
 • El Grup Terraclara no ofereix compensacions econòmiques ni de cap altre tipus a representants d’entitats, empreses o administracions amb la finalitat d’obtenir avantatges en les seves adjudicacions de compres o contractes.
 • Així mateix, els treballadors i representants del Grup Terraclara tampoc no n’accepten de les organitzacions i persones amb qui es relacionen més enllà dels detalls propis de cortesia acceptats com a bones costums i sempre que no sigui amb la finalitat d’alterar els criteris de decisió.
 • Les empreses i les persones que ofereixen els seus serveis al Grup Terraclara s’asseguren del compliment d’aquestes normes sota les que la nostra organització du a terme les seves activitats, fent-ho alhora de forma professional, lleial i en línia amb els interessos de l’organització.

Descarregar Compromís Ètic completo